Tumblelog by Soup.io
 • strikeapose
 • BluNectarine
 • classicLady
 • themess
 • paola
 • IslandMike
 • salzprinz
 • akash
 • juliemill
 • SupernaturalGuy
 • inajaa
 • gays
 • silence24
 • MrKnowitall
 • mrgulch
 • paliti
 • whatmakesmewoof
 • LeMariParfait
 • konsorcjum
 • rainbowfuck
 • ilovedreadlocks
 • water-mark
 • kartoNik
 • foxfromparadise
 • over-the-rainbow
 • unitedsoupsfashion
 • swiatypulandy
 • PussiesandPorn
 • buffay
 • dupeczka
 • lamouretlafierte
 • jeauvlaur
 • summersadness
 • wildrose18
 • nosound
 • blastmachine
 • samovolka
 • inanielhasadream
 • ebu
 • iron-man
 • gaypreacher
 • BitterLemon
 • gos123
 • MyBlackWings
 • sillyslut
 • crowncifer
 • munk
 • guyver
 • niezwyykla
 • adynamia
 • ahuwi
 • ariel3
 • zaduzonaraz
 • bulge
 • Americanlover
 • AnalAssassin
 • alanmtrx10
 • richardth
 • karwi
 • jaskiel
 • fckmehard
 • shadowshow
 • bubblebeam
 • treebreeze
 • greendaemon
 • runboxx
 • hornydude
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

9132 75a1

catgifcentral:

Sleeping leopard cub

Reposted frommegumu megumu viacalvados calvados
8820 bc66
Reposted fromchangecolour changecolour viaSkydelan Skydelan
0229 3fba 500
Reposted fromotepienie otepienie viaSkydelan Skydelan
4526 fa47
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viakaktu kaktu
3040 d34a 500
Reposted fromzciach zciach viakaktu kaktu
7546 b4e5 500
Reposted fromlte lte viakhal khal
0862 e623
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakhal khal
4487 8923 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viakhal khal
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromchangecolour changecolour viakhal khal
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMonia94 Monia94
Za gwiazdy, które słuchają. I marzenia, które się spełniają.
— Dwór Mgieł i Furii
Reposted fromzucha zucha viaSkydelan Skydelan
1878 19d1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viakhal khal
5769 81d0
Reposted fromFienrira Fienrira viakhal khal
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
8473 913e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
5813 73de 500
9842 56b6
Reposted fromzungud zungud viagaypreacher gaypreacher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl